Zmiana danych na fakturze

W celu poprawienia danych do faktury, zaloguj się do Panelu Klientai w zakładce "Twoje dane" zmień błędne pozycje.

 

Jeśli w podanych danych nabywcy na wystawionej fakturze wystąpiła pomyłka, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Klient powinien wystawić notę korygującą. Skorygować możemy tylko drobne błędy, całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

 

W celu otrzymania duplikatu faktury VAT prosimy o przesłanie wiadomości e-mail z numerem zamówienia. Duplikat zostanie wysłany na adres odbiorcy za pośrednictwem Poczty Polskiej.